ĐIỀU LỆ HỘI

HỢP ĐỒNG VAY CỦA CHI HỘI ĐỒNG HƯƠNG NAM ĐỊNH KHU VỰC TỈNH LIBEREC

27.07.2011 11:32
    CHI HỘI ĐỒNG HƯƠNG NAM ĐỊNH TỈNH LIBEREC WWW.NAMDINHCHILI.WEBNODE.CZ namdinhchili@seznam.cz BAN CHẤP HÀNH ĐỖ ĐÌNH CHIẾN, MAI XUÂN MỊCH, VŨ DUY HIỀN, LÊ VĂN ĐIỀM, ĐINH QUANG TRIỂN, BÙI QUANG VĨNH.NGUYỄN VĂN TÌNH  Đ: 603837379-C: 721162816-M: 722555314-T: 608919563-H:...

ĐIỀU LỆ HỘI

13.06.2011 11:07
    ĐIỀU LỆ HỘI ĐỒNG HƯƠNG NAM ĐỊNH, CHI HỘI LIBEREC WWW.NAMDINHCHILI.WEBNODE.CZ EMAIL: namdinhchili@seznam.cz   ĐIỀU LỆ, NGHĨA VỤ VÀ QUYỀN LỢI CỦA CHI HỘI  1- Tên gọi của Hội: CHI HỘI ĐỒNG HƯƠNG NAM ĐỊNH TỈNH LIBEREC...