TÀI CHÍNH HỘI

TÀI CHÍNH HỘI

11.07.2011 11:16
TÀI CHÍNH CHI HỘI ĐỒNG HƯƠNG NAM ĐỊNH TỈNH LIBEREC   TỪ CÁC THÀNH VIÊN ỦNG HỘ QUỸ Ông : Lê Văn Điềm         5000. kč Ông : Bùi Quang Vĩnh      2000. kč Ông:  Mai Xuân Mịch       4000. kč Ông :...