Âm ba mươi độ ghê

09.02.2012 08:45

               Phải mưu sinh
                     (tự cảm)
                                                         
          Rét gì rét lạ - hỡi trời ơi
          Âm dưới ba mươi độ* - quá là ghê
          Bên Âu người Á bươn trong tuyết
          Thiên hạ “ phục lăn“ – chẳng dám chê
    
         Nhỏ con mà khỏe như… trâu mộng
         Vật kéo xe hàng …choăn choắt đi
         Là vì : Mình phải mưu sinh
         Đã đành xa xứ hiển vinh tính gì !

                      Chẻ Đắng
               Prg, 08.02.2012
                     
      * Âm dưới 30 độ C là vụ rét hiếm có tại Séc