ĐIỀU LỆ HỘI

13.06.2011 11:07

 

 

ĐIỀU LỆ HỘI ĐỒNG HƯƠNG NAM ĐỊNH, CHI HỘI LIBEREC

WWW.NAMDINHCHILI.WEBNODE.CZ

EMAIL: namdinhchili@seznam.cz

 

ĐIỀU LỆ, NGHĨA VỤ VÀ QUYỀN LỢI CỦA CHI HỘI 

1- Tên gọi của Hội: CHI HỘI ĐỒNG HƯƠNG NAM ĐỊNH TỈNH LIBEREC “NAMDINHCHILI”

          2-Trụ sở của Hội:ROLNICKA 84 LIBEREC 11

- Email: namdinhchili@seznam.cz. Trang Web: www.namdinhchili.webnode.cz

 Đ: 603837379-C: 721162816-M: 722555314-T: 608919563-H: 773296495-V: 723856584

    * MỤC ĐÍNH CHI HỘI:

 -Nhằm quy tụ những người con cùng quê hương Nam Định có tấm lòng nhân ái, tự nguyện đóng góp sức người , sức của và trí tuệ vào việc xây dựng chi hội, tăng cường sự đoàn kết, gắn bó đùm bọc lẫn nhau trong cuộc sống tỉnh Liberec- Cộng Hòa SÉC

- Chi Hội là một hội độc lập không tách rời trung ương hội đồng hương Nam Định,  không mang tính chính trị, không đảng phái , cá nhân không vi phạm pháp luật nước sở tại…

- Hội viên của CHI HỘI bao gồm tất cả bà con, cô bác, dâu rể, nội ngoại là người quê hương Nam Định (hoặc gia đình, bạn bè có tấm lòng với quê hương Nam Định) hiện nay đang sinh sống, học tập, kinh doanh và làm việc tại tỉnh Liberec-Cộng hòa Séc,

 - Điều kiện kết nạp: Gia đình hay cá nhân  Đồng ý điều lệ CHI HỘI, tự nguyện gia nhập Chi  Hội đều được xét kết nạp vào Chi Hội

   * NGUYÊN TẮC HOẠT ĐỘNG CỦA CHI HỘI.

- Hội được tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, tự quản, tự bảo đảm về tài chính, là một sân chơi bình đẳng, không bè phái, không phân biệt giầu nghèo.

- Bầu Ban Kiểm tra, ban này hàng quí phải thông báo kết quả hoạt động của hội, đặc biệt phải công khai tài chính chi tiêu, thăm hỏi, chi cho việc đối nội đối ngoại, Kiểm tra và giải quyết khiếu nại, khiếu tố liên quan Hội và hội viên căn cứ trên Điều lệ, nghị quyết của Chi Hội, kiểm tra và báo cáo công khai tài chính, tài sản hàng năm cho các hội viên biết.

   * ĐẠI HỘI CHI HỘI

 - Đại hội được tổ chức 1 năm một lần vào đầu hè, ngày thích hợp nhất. Ngoài ra lấy ngày 2 âm lịch hàng năm là ngày gặp mặt.  

  * Nhiệm vụ chính của Đại hội Chi Hội là :

 - Thảo luận và thông qua báo cáo tổng kết nhiệm kỳ và phương hướng hoạt động trong nhiệm kỳ mới của Chi Hội, Thảo luận và thông qua quyết toán tài chính nhiệm kỳ và kế hoạch tài chính nhiệm kỳ mới.

 -Bầu Ban Chấp hành, gồm Đại diện của các gia đình và cá nhân. Nhiệm kỳ của Ban Chấp hành là 4 năm ( theo nhiệm kỳ Đại hội)                                            

  * NGHĨA VỤ:

- Tôn trọng và chấp hành những điều lệ, quy định của Chi Hội,Trung Ương Hội

-Tham gia vào những hoạt động của chi Hội, Trung Ương Hội

-Đóng hội phí đầy đủ cho Chi Hội “Với hội phí gia đình là 1000kc và hội phí cá nhân là 300 trên năm” Đóng vào đầu năm của hàng năm.

   * QUYỀN LỢI:

- Được tham gia đại hội, ứng cử, đề cử và bầu cử vào BCH của Chi Hội .

 - Được Hội giúp đỡ, giải quyết các mâu thuẫn, tranh chấp với hội viên khác.- Được hội thăm hỏi trong lúc hoạn nạn, khó khăn, như ốm đau…

 - Được hội thăm hỏi tứ thân phụ mẫu, cha già mẹ yếu.

 - Được giúp đỡ trong những việc Hiếu với giá trị là 500 kc. Hỉ là: 2000 kc

- Hàng năm hội sẽ tổ chức gặp mặt hội viên ít nhất một lần vào thời gian thích hợp

 - Con cháu hội viên có thành tích học tập xuất sắc đạt điểm thấp nhất là 1.3 trưởng phổ thông cơ sở của năm sẽ được chi hội tặng thưởng là 1000 kc. 1.5 trường trung cấp hay gymnazium là 2000 kc . trúng tuyển đại học là 3000 kc . Thạc sỹ là 5000 kc . Tiến sỹ là 10000 kc. Sẽ  tuyên dương vào những dịp họp mặt, hoặc đại hội của hội .

   * TÀI CHÍNH CHI HỘI:

  THU:

-Nguồn thu bao gồm thu hội phí hàng năm của mỗi gia đình và cá nhân “theo quy định”.  

-Những tấm lòng hảo tâm ngoài hội phí.

-Nguồn thu 2 phần trăm của hội chơi HỌ “phường”

-Nguồn thu 30 phần trăm từ đóng hội phí cho trung ương hội. 

  CHI:

-Chi phí cho gặp mặt hàng năm, cho hiếu, hỉ, thăm hỏi ốm đau, khen thưởng cho các cháu học khá và giỏi.

-Các khoản chi khác phải trong mục đích vì lợi ích của chi hội “được nhất trí đại đa số các thành viên trong ban chấp hành chi hội”

    * RA KHỎI HỘI

 Ban chấp hành chi hội được phép khai trừ những hội viên:

 -Hội viên không chấp hành các tôn chỉ của hội, chống phá, gây mất đoàn kết nội bộ, lợi dụng hội làm những việc vụ lợi cho cá nhân, bôi xấu truyền thống tốt đẹp của quê hương văn hiến làm ảnh hưởng uy tín của chi hội,

 -Không đóng đầy đủ hội phí.

 -Không tham gia đầy đủ, thường xuyên mà không có lý do chính đáng thì mọi đóng góp không được thanh toán lại .

                                                                                                         Chi Hội trưởng

                                                                                                       ĐỖ ĐÌNH CHIẾN

Sửa đổi điều lệ.

Ngày 27.11.2011 qua cuộc họp của chi hội đồng hương Nam Định tỉnh Liberec lần thứ 3 đã họp tại Doksy "nhà anh Bùi HảiĐường". tất cả các thành Viên đều nhất trí bổ sung thêm về vấn đề sinh đẻ như sau:

-Các thành viên trong hội sẽ nhận được một phần quà trị giá là 1000 kc khi sinh nở" điều lệ này có hiệu lực từ ngày 1.1.2012