BẢN QUYỀN

16.06.2011 12:28

BẢN QUYỀN

https://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.ozs.frm

 

HẢI QUAN TỈNH LIBEREC

CÁC BẠN VÀO TRANG ; WWW.UPV.CZ , VÀO: INFORMAČNÍ ZDROJE

RỒI MỞ MỤC > NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY (FAQ) , TÌM ĐẾN MỤC 23 ,

ẤN CHUẬT KÉP VÀO “adrese” TA CÓ MỘT BẢNG . TA ĐÁNH DẤU VÀO

CÁC MỤC CẦN TÌM RỒI GÕ VÀO PHẦN TÌM “hledat” TA LẠI CÓ TRƯỚC MẶT

MỘT BẢNG CỤ THỂ HƠN CÓ ĐẦY ĐỦ SỐ LIỆU , DỮ LIỆU .  CÁC BẠN ĐƯA CHUỘT VÀO

CỘT SỐ 3 , ẤN KÉP CHUỘT VÀO SỐ ĐÓ NÓ SẼ HIỆN RA CỤ THỂ TÊN MẶT HÀNG BẢN QUYỀN, NGÀY THÁNG NĂM ĐĂNG KÝ VÀ NGÀY THÁNG NĂM HẾT HẠN ĐĂNG KÝ.

PHÍA TRÊN BẢNG CÓ DÒNG CHỮ NHỎ“obrazová galerie“ TA ẤN CHUẬT VÀO ĐÓ LÀ CÓ THỂ XEM ĐƯỢC CỤ THỂ HÌNH ẢNH.

KHI KÉO HẾT BẢNG XUỐNG VÀ GÕ VÀO CHỮ “další“ TA LẠI CÓ THÊM CÁC BẢNG KHÁC …

CÁC MẶT HÀNG TRÊN CÓ NHỮNG LOẠI ĐÃ HẾT HẠN DĂNG KÝ VÀ CÓ NHỮNG MẶT HÀNG ĐANG ĐĂNG KÝ VÀ CÓ CẢ HẠN ĐĂNG KÝ. TUY NHIÊN CÁC MẶT HÀNG ĐÃ HẾT HẠN VÀ CÁC MẶT HÀNG CHƯA ĐĂNG KÝ CÓ THỂ NGƯỜI TA SẼ ĐĂNG KÝ THEO TỪNG GIỜ VÀ TỪNG NGÀY, VÌ VẬY ĐỂ BIẾT CỤ THỂ VÀ CHÍNH XÁC CHÚNG TA PHẢI THEO DÕI THƯỜNG XUYÊN…

TRÊN ĐÂY LÀ MỘT SỐ MẶT HÀNG BẢN QUỀN MÀ SỞ HẢI QUAN TỈNH LIBEREC ĐÃ CUNG CẤP CHO BAN CÔNG TÁC CỘNG ĐỒNG VÀ CHÚNG TÔI MUỐN GIỚI THIỆU CHO TOÀN BỘ NGƯỜI VIỆT NAM HIỆN ĐANG KINH DOANH NHỮNG MẶT HÀNG LẤY MÀ KHÔNG BIẾT ĐÓ LÀ HÀNG BẢN QUYỀN.

BAN CÔNG TÁC CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT NAM KHU VỰC TỈNH LIBEREC RẤT MONG MUỐN BÀ CON TA AI BIẾT NÊN THÔNG BÁO RỘNG TRONG CỘNG ĐỒNG CHÚNG TA NHỮNG NGƯỜI CHƯA BIẾT CÙNG BIẾT ĐẾN…

XIN CẢM ƠN

Liberec ngày 1.7.2011

                                                                                                 LÊ VĂN ĐIỀM