CÁC GIA ĐÌNH

04.07.2011 09:36

Gia đình Ông: Lê Văn Điềm

          Lê Văn Điềm  Tel: 603837379 , 725637886 Email: diemnamy@seznam.cz   namdinhchili@seznam.cz

Vợ:     Nguyễn Thi Nam.

con:   Lê Hà Hải Phương.  Con:   Lê Hà hải anh.  Con: Lê Quỳnh Trang

cháu: Lê Thành Thiện.  cháu: Vũ thùy Giang.

Em : Phạm Thị Vân Anh.  Cháu: Nguyễn Thị Nhài. Đoàn Văn nguyên.

.........................................................................................................

Gia đình ông : Mai Xuân Mịnh Tel :722555314  Vợ:    Nguyễn thị Bích Thúy

Con:  Mai Kim Chi.  Con:  Mai Trà My. Con: Mai Thủy Tiên. 

em : Nguyễn Thanh Hải  -Cháu: Mai Văn Nam

.........................................................................................................

Gia Đình Ông: Đỗ Đình Chiến. Tel: 721162816   - Vợ:      Đỗ Thị Kim Hoa

Con:    Đỗ Đình Tuấn.  - Con:    Đỗ Thị Cẩm Tú  -  Con:    Đỗ Thu Minh.  -  Cháu:   Trịnh Thị Thảo.

...............................................................................................

Gia đình Ông : Đinh Quang Triển, tel: 608919563  -  Vợ:     nguyễn Thị Thúy Hồng

Con:   Đinh Thị Hồng Ánh  -  Con:   Đinh Thị Ngọc Ánh  -  Trần Hồng Quân  -  Ngô Trọng Dũng

...............................................................................................

 Gia đình Ông: Vũ Duy Hiền, tel: 773296495  -  Vợ :   Vũ Thị Thanh Tâm,    tel: 728725704

Con:  Vũ Thị Thu Huyền

.............................................................................................

Gia đình ông: Bùi Quang Vĩnh,  tel: 720437734  -  Vợ:  Mai Kim Hướng

 Con:  Mai Phương Anh

..............................................................................................

Gia đình ông: BÙI HẢI ĐƯỜNG tel: 606139006  -  Vợ: Trần Thị Việt Hà

con: Bùi Thị Hương Trà  -  Con: Bùi Minh Quang

...........................................................................................

Gia đình ông Bùi Ngọc Lang : Sơn+ Hương" Tel:775688668  -  Vợ: Hương

Con:   -  Con:

..............................................................................................

Gia đình ông: Lê Xuân Toản Tel:722576035  -  Vợ:Bùi thị Hải Yến Tel: 728853559

 Con: Lê Bùi Thủy Tiên  -  Con: Lê Bùi Minh Đức

.................................................................................

Gia đình anh: Phạm Tuấn đạt- Tel:723938374  -  Vợ:Hoàng Thị Liên - Tel: 728612298

Con: Phạm Hoàng Bảo Ngọc.

..................................................................................

Gia đình anh: Nguyễn Văn Tình-Tel:728887336

Vợ: 

................................................................................................

Gia đình anh: Vũ Duy Thanh- tel:602486955.

Vợ: nguyễn Thị Thanh Hương.

Con:Vũ

Con: Vũ

Con: Vũ Minh Tú

.................................................................................................................

Gia đình anh: Nguyễn Ngọc Hòa -tel:776235639

Mẹ: Vũ Thị Liên

con: nguyễn Ngọc An.

..........................................................................................................

Gia đình anh : Vũ Minh Đức Tel:776212754

Vợ: Chu Thị Vân                 tel:721115069

Con: Vũ Thị Bích Ngọc

..............................................................................................