CÁI LỖI

05.09.2011 08:19

      Cái lỗi
Từ khi ta bước bên đời Ngươi
Bỗng Ngươi chếnh vếnh mối tư vương
Yêu Ngươi ta biết rằng có lỗi
Cái lỗi: Thật lòng yêu thương Ngươi !
                  +++
Yêu đâu cứ phải ấm êm-
Như trong nhung lụa…,hạn thèm gặp mưa-
Khi vào đón lúc ra đưa-
Cười cười nói nói dạ thưa hữu tình.

Yêu em ghen chính bóng mình
Ngả nghiêng biển cả chao hình non xanh
Yêu em thức trọn năm canh
Chờ em… như mảnh trăng thanh giữa trời

Yêu em đâu chấp „ miệng đời “
Miễn… lo chuôn chắn nụ cười môi em.
             Chè Đắng
           HN, 9.2009