CHIỀU NAY!

14.05.2012 08:35

Chiều nay

Chiều nay em không tới
Chiều nay trời hết mưa
Chiều nay ta vẫn đợi
Sợi mây hồng tím xưa.

Và rồi, em chẳng sang
Gió- mây- mưa nơi nào ?
Nắng chiều bừng ghen nhớ
Ôm giọt buồn mênh mang .


  Hà Nội / 05.08.2005

Chè Đắng