DANH SÁCH CHI HỘI ĐỒNG HƯƠNG NAM ĐỊNH TỈNH LIBEREC

04.10.2012 11:22

 

DANH SÁCH CHI HỘI ĐỒNG HƯƠNG NAM ĐỊNH TỈNH LIBEREC

1-Gia đinh ông:Lê Văn Điềm  Tel: 603837379 ,Email: diemnamy@seznam.cz               Vợ:     Nguyễn Thi Nam.

con:   Lê Hà Hải Phương.          Con:   Lê Hà hải anh.                           cháu: Lê Thành Thiện.                                           cháu: Vũ thùy Giang.                     Em : Phạm Thị Vân Anh.                    Cháu: Nguyễn Thị Nhài.

2- Gia đình ông : Mai Xuân Mịnh Tel :722555314                                          Vợ:    Nguyễn thị Bích Thúy

Con:  Mai Kim Chi. 2003        Con:  Mai Trà My      em : Nguyễn Thanh Hải              Cháu: Mai Văn Nam .

3- Gia Đình Ông: Đỗ Đình Chiến. Tel: 721162816                                          Vợ:      Đỗ Thị Kim Hoa

Con:    Đỗ Đình Tuấn.    Con:    Đỗ Thị Cẩm Tú   Con:    Đỗ Thu Minh.2002  cháu:   Trịnh Thị Thảo.

4- Gia đình Ông : Đinh Quang Triển, tel: 608919563                                     Vợ:     nguyễn Thị Thúy Hồng

Con:   Đinh Thị Hồng Ánh- 2003,     Con:   Đinh Thị Ngọc ánh -2011 ,    Cháu,:Trần Hồng Quân ,  

5- Gia đình Ông: Vũ Duy Hiền, tel: 773296495                                                 Vợ :   Vũ Thị Thanh Tâm,    tel: 728725704

Con:  Vũ Thị Thu Huyền

6-Gia đình ông: Bùi Quang Vĩnh,  tel: 774398888                                            Vợ:  Mai Kim Hướng

Con:  Mai Phương Anh,-   26.9.2010,          con: Bùi Mai Bảo Anh -2012

7-Gia đình ông: BÙI HẢI ĐƯỜNG tel: 606139006                                          Vợ: Trần Thị Việt Hà

Con: Bùi Thị Hương Trà – 2003-Tranova Núcie-doksi  Con: Bùi Minh Quang- 2008 con: Bùi gia huy-2012

8- Gia đình ông :Bùi Ngọc Lang : Sơn+ Hương" Tel:775688668                    Vợ: Đinh Thị Thu Hương

Con: Bùi ngọc Quỳnh Trang-2004            Con: Bùi Bảo Vy/2009

9-Gia đình ông: Lê Xuân Toản Tel:722576035                                              Vợ:Bùi thị Hải Yến , Tel: 728853559

Con: Lê Bùi Thủy Tiên      Con: Lê Bùi Minh Đức

10-Gia đình anh: Phạm Tuấn đạt- Tel:723938374                                            Vợ: Hoàng Thị Liên - Tel: 728612298

Con: Phạm Hoàng Bảo Ngọc.

11-Gia đình anh: Nguyễn Văn Tình- Tel:728887336                                Vợ: nguyen.....

12- Gia đình ông: Vũ Duy Thanh- tel:602486955                                            Vợ: Nguyễn Thị Thanh Hương

con: Nguyeenova Michalka -1999                           Con: Vũ Hoàng Nam-2005                             Con: Vũ Minh Tú-2008

13Gia đình ông: Vũ Minh Đức-Tel:776212754    S:27.12.1959                            Vợ:Chu Thị Vân   TeL:721115069 S:20.2.1969

Con:Vũ Thị Bích Ngọc-17.7.2009

Gia đình anh : nguyễn Ngọc Hòa. Tel: 776235639                                             Mẹ:Vũ Thị Liên

Con Nguyễn Ngọc An

 

TỔNG THÀNH VIÊN HỘI CÓ 62