HỘI ĐỒNG HƯƠNG NAM ĐỊNH TỈNH LIBEREC CHÂN THÀNH CẢM ƠN!

02.06.2014 09:57

 

CHI HỘI ĐỒNG HƯƠNG NAM ĐỊNH TỈNH LIBEREC XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN TẤM LÒNG CỦA QUÝ VỊ VÀ BÀ CON

H Và Tên

Đóng Góp

 

 

 

 

Đ Đình Chiến

10 000

kc

 

 

 

Vũ Duy Hin

10 000

kc

 

 

 

Bùi Ngc Sơn

10 000

kc

 

 

 

Lê Văn Đim

10 000

kc

 

 

 

GD Bình Liên

1000

kc

 

 

 

GD Thu Th

1000

kc

 

 

 

Hi đu bếp Ngc Sơn

2000

kc

 

 

 

GD Xuân Đc

1000

kc

 

 

 

GD Đc Vân Nam Đnh

1000

kc

 

 

 

GD Hùng Bích

1000

kc

 

 

 

GD Dũng Vân/PBN

2000

kc

 

 

 

GD Cúc Nhi

1000

kc

 

 

 

GD Cường Dương

500

kc

 

 

 

GD Hoan Phương

2000

kc

 

 

 

GD Yên Bích

1000

kc

 

 

 

GD Đt Liên

3000

kc

 

 

 

GD Ton Yến

4000

kc

 

 

 

GD Viết Huyn Varnsdorf

3000

kc

 

 

 

GD Đường Hà( Doksy )

4000

kc

 

 

 

GD Trin Hng

2000

kc

 

 

 

GD Mch Thúy Na

3000

kc

 

 

 

GD Hradek N. Nisou

4000

kc

 

 

 

GD Hin Hương( Liberec)

1000

kc

 

 

 

GD Hng Thy

5000

kc

 

 

 

GD Huy Huyn

1000

kc

 

 

 

GD Chú Công

1000

kc

 

 

 

GD Sơn Tho

1500

kc

 

 

 

GD Kiu Thip & Frydlant

5000

kc

 

 

 

GD Sơn Tân

2000

kc

 

 

 

Chùa Thiên Ân

2000

kc

 

 

 

Bác Đ

1000

kc

 

 

 

Hi Ph N

2000

kc

 

 

 

Hi Sinh nht Liberec

3500

kc

 

 

 

Anh Phm Văn Phú

500

kc

 

 

 

Ông Ngô Văn Hi Vanrsdorf

2000

kc

 

 

 

GD Phương Thúy ( Turnov)

1500

kc

 

 

 

GD Hân Thái

2000

kc

 

 

 

Hi DH Làng Kiên Lao ch Séc & Đc

2000

kc

 

 

 

Hi Người Vit Nam ti Liberec

2000

kc

 

 

 

GD Chí Oanh

2000

kc

 

 

 

GD Dũng Hng ( Ceska Lipa)

3000

kc

 

 

 

GD Toàn Lan ( Ceska lipa)

2000

kc

 

 

 

GD Cô Nguyt Jablonec

1500

kc

 

 

 

Quyên Dũng chrastava

1000

kc

 

 

 

Hi đồng hương Nam Đnh

2000

kc

 

 

 

Trin Hng

3200

kc