LÊ XUÂN TOẢN +YÊN

04.10.2011 10:22

CHI HỘI ĐỒNG HƯƠNG NAM ĐỊNH TỈNH LIBEREC

WWW.NAMDINHCHILI.WEBNODE.CZ  namdinhchili@seznam.cz

 Tel: 603837379-C:721162816-M: 722555314-T: 608919563-H: 773296495-V:720437734-T:723011129.L:775688668. Đ:606139066.YT:722576035.

QUỸ PHƯỜNG

Họ và tên:…LÊ XUÂN TOẢN “YẾN……………………Số hộ chiếu:ZC055464……………

Ngày tháng năm sinh:02-10-1976……………………tel:…722576035…………….

Quê quán:XUÂN TIẾN – XUÂN TRƯỜNG- NAM ĐỊNH

Nơi ở hiện tại:OKRUŽNÍ 2719 - ČESKÁ LIPA

QUỸ PHƯỜNG là các thành viên trong ban chấp hành  và là đại diện của các gia đình lập ra nhằm giúp đỡ nhau trong cuộc sống thêm tươi đẹp và mang nhiều ý nghĩa…

Các thành viên trong ban chấp hành gồm có:

ĐỖ ĐÌNH CHIẾN, MAI XUÂN MỊCH, VŨ DUY HIỀN, LÊ VĂN ĐIỀM, ĐINH QUANG TRIỂN, BÙI QUANG VĨNH,NGUYỄN VĂN TÌNH,BÙI NGỌC LANG,BÙI HẢI ĐƯỜNG,LÊ XUÂN TOẢN.

QUY ĐỊNH:

1- Các hội viên tham gia QUỸ PHƯỜNG đóng đầy đủ hai tháng một lần với số tiền là 20000 kc, đóng đến ngày 30 tháng thứ hai. “Tức là tháng 8 là hội thứ nhất và thu tiền đến hết ngày 30 tháng 7 năm 2011.Cách  một tháng sau đóng tiếp, tức là đến hết ngày 30 tháng 9 năm 2011 đóng cho đợt hai và tiếp tục như thế cách một tháng. 

 2- Ai không đóng đúng thời hạn sẽ bị phạt với mức phạt là 2 phần trăm trên ngày. Các ngày tiếp theo là lãi của lãi suất các ngày trước cộng lại.

 3-Tiền phạt sẽ được đưa vào quỹ của chi hội.

4-Cứ hai tháng các hội viên sẽ bốc thăm may mắn, ai may mắn thì sẽ được số tiền của các thành viên trong ban chấp hành; tức là 200000 kc  trừ đi 2 phần trăm tổng số tiền trên đưa vào quỹ của chi hội.

5- Các thành viên nhận tiền rồi mà không đóng tiếp khi hội chưa hết vòng, hoặc chạy làng thì ban chấp hành hội có quyền tịch thu tài sản của gia đình thành viên ấy với giá trị tương đương “ Ban chấp hành tự định giá với giá trị tài sản thu”. Bao gồm cả các thành viên bảo lãnh.

6- Các hội viên khác phải được sự bảo lãnh của đại diện gia đình “Tức là thành viên trong ban chấp hành chi hội”  Hội viên ấy chấp nhận, đồng ý  những quy định trên .

TÔI ĐÃ ĐỌC HẾT MỌI QUY ĐỊNH CỦA HỘI, TÔI ĐÃ HIỂU HẾT MỌI QUY ĐỊNH CỦA HỘI. NAY TÔI HOÀN TOÀN ĐỒNG Ý, CHẤP NHẬN VÀ THI HÀNH NHỮNG QUY ĐỊNH TRÊN CỦA HỘI.

LIBEREC NGÀY 26…THÁNG…07……NĂM 2011

CHỮ KÝ HỘI VIÊN:…………………………                                                                       CHỮ KÝ………………………………..

HỌ VÀ TÊN: …LÊ XUÂN TOẢN “YẾN”…..                                                            CHI HÔI TRƯỞNG: ĐỖ ĐÌNH CHIẾN……………