LỜI CẢM ƠN

25.07.2011 08:46

Anh Nguyễn Văn Sơn phó chủ tịch hội đồng hương Nam Định gửi lời cảm ơn đến anh em chi hội đồng hương Nam Định tỉnh Liberec

XIN THAY MẶT GIA ĐÌNH XIN CÁM ƠN TẤT CẢ NHỮNG LỜI CHIA BUỒN CỦA ANH EM ĐÔNG HƯƠNG NAM ĐỊNH.

> ------------ Původní zpráva ------------
> Od: <namdinhchili@seznam.cz>
> Předmět: LỜI CHIA BUỒN
> Datum: 22.7.2011 11:56:09
> ----------------------------------------
> Xin chia buồn cùng anh và gia đình. Khi nghe tin mẹ anh đã qua đời em và chi hội
> đồng hương Nam Định chia buồn cùng anh và gia đình
>
>