NẾU CÓ THỂ

11.11.2011 08:56

                    Nếu có thể
                                                                                                       
      Nếu có thể tôi thức trắng năm canh
      Để được trao em ngất ngây hạnh phúc
      Nếu có thể tôi vượt ngàn con suối
      Tìm tặng cho em quả ngọt trường sanh
    

     Nhưng chỉ là tôi- anh chàng nghèo dại
      Làm thế nào ước đón trọn tình em
     Những chất chồng chông gai phía trước…
     Tôi biết rằng mình chẳng đủ bằng ai .

      Thôi em ơi, hãy theo đàng giầu khá
      Để anh về làm Cuội dưới gốc đa
      Bên chị Hằng những đêm trong tỏ sáng
      Ngóng nhìn em nhẹ bóng cách ngàn xa…

      Nếu có thể cho nhau gặp lại
      Giữa những Thiên Hà tay ta trong tay.

 

       Chè Đắng

              Prg, 11.2011