Người xưa..

28.05.2012 10:17

Người xưa

                             „ Bao giờ trạch đẻ ngọn đa
                               Sáo đẻ dưới nước thì ta lấy mình“
                                                Cao dao
Người xưa…
đã quá xa rồi,
(Cả đơn vị kháo là tôi…với nàng
Nói ra, quả thật bẽ bàng
Thương thầm nhớ trộm mơ màng canh thâu)

Lần đầu mộng tưởng rằng yêu
Tơ vàng, gót ngọc, trăng thêu bóng hình
Nhưng ôi, tình lẻ - một mình
Bao lâu chẳng được Người xinh đoái hoài

Thế rồi, trong chuỗi ngày dài…
“ Lập đội xung kích“ - giơ tay đi liền
(Sông Gianh một thuở triền miên
Phân tranh Trịnh - Nguyễn, chính miền đất nay)
Xông pha bom đạn chí trai
Quên luôn cái lúc đắm say ngắm “Kiều“

Thế rồi, cách biệt ngàn trùng
Mặt trận B* gọi – vượt rừng tiến nhanh
Hai miền - Đất Nước chiến tranh
Nào ai dám nghĩ có ngày gặp nhau…

Thế rồi, khoảng cách - ngờ đâu:
Bên kia trái đất - Châu Âu xứ người
Thanh bình, hương sắc ngát trời
Cho tôi nối tiếp mảnh đời - tha hương…
Dù cho cách biệt muôn phương
Cũng không quên được “yêu – thương“ một thời !

     Hòa bình, hạnh phúc muôn nơi
Buồn xa nhớ bạn - nhớ Người ngày xưa.
                 

                  Người xa xứ

*chiến trường Miền Nam/1966-67

 

Chè Đắng