QUỐC TẾ THIẾU NHI

20.05.2013 09:18

 

 

KÍNH MỜI TOÀN THỂ GIA ĐÌNH ANH CHỊ EM TRONG CHI HỘI ĐỒNG HƯƠNG NAM ĐỊNH TỈNH LIBEREC VỀ DỰ NGÀY QUỐC TẾ THIẾU NHI : VÀO 18 GIỜ NGÀY 26.05.2013 TẠI: QUÁN PANDA-TATRANSKA 391-LIBEREC1