TÀI CHÍNH HỘI 2012

07.01.2012 10:04

TỔNG SỐ TIỀN CÒNG LẠI CỦA NĂM 2011 LÀ: 45700

Ngày 6.1.2012 thu lệ phí hội                                LỆ PHÍ TRUNG ƯƠNG HỘI

* TOẢN YẾN: 1000.Kč                                                             1000.Kč

*HIỀN-TÂM:1000.Kč                                                                1000.Kč

*ĐƯỜNG: 1000 .Kč                                                                  1000.Kč

*ĐẠT LIÊN: 1000 .Kč                                                               1000.Kč

*VĨNH: 1000  .Kč                                                                     1000.Kč

*CHIẾN HOA:1000 .Kč                                                              1000.Kč

*ĐIỀM: 1000   .Kč                                                                    1000.Kč

*MỊNH: 1000 .Kč                                                                      1000.Kč

*SƠN: 1000  .Kč                                                                      1000.Kč

*TRIỂN:1000   .Kč                                                                    1000.Kč

*TÌNH: 1000    .Kč                                                                    1000.Kč

...................................                                         .......................

TỔNG: 11000 .Kč                                                                     11000.Kč để lại 30 phần trăm cho chi hội còn lại là: 3300.Kč  

Ngày 6.1.2012 gửi anh Đỗ Đình Chiến quà đến các gia đình ở Việt Nam là: 11000.Kč

TỔNG QUỸ HIỆN CÒN LÀ:45700.Kč+11000.Kč+3300.Kč=60000.Kč-11000.Kč=49000.Kč

..............................................................................................................................................................................................................

 

* Ngày 6.12.2011 chi in thiệp mừng năm mới đến 11 thành viên gia đình và giấy mời là:450 kc

*Ngày 1.3.2012

 Thu tiền từ 2 phần trăm tiền phường là: 4000.Kč

 Tiền cháu Trung tham gia vào hội là:1000 .Kč

*TỔNG TIỀN QUÝ 1 TÍNH ĐẾN NGÀY 2 THÁNG 4 NĂM 2012 CÒN LẠI LÀ:

49000. Kč - 450. Kč + 4000. Kč + 1000. Kč = 53550. Kč

....................................................................................................................................................................................................................

ngày 5.5.2012 Cùng anh em đến chia buồn với gia đình anh chị Mịch+Thúy là 1450 ,

.........................................................................................

Thu quỹ phường ngày 27.5  là: 4000

......................................................................................................

chi phí của riêng ngày 1.6.2012

-nhận của chi hội Kiên Lao :1000.

-nhận của hội Nam Định ;2000

-số dư còn lại từ ca nhạc là 680.

-tặng đoàn ca nhạc là :20000.

Tổng quỹ còn lại của tháng 6 là: 53550. +4000. +1000. +2000. +680. - 1450. -20000.=39780. Kč

............................................................

anh Mịch mua rượu là 1900

-Tiền nước quán là 2000.

-Điềm mua giấy nhựa 100

Tổng qũy hội của quý hai tính đến ngày 30.7/2012 còn là:39780-1900-2000-100=35780. 

.......................................................................................................................................................................................................

Chí phi cho tháng 7

Thu quỹ phường 29.7.2012 là :4000.,kč

Thu đóng hội phí gia đình anh : Vũ Duy Thanh là :1000.,kč

Anh Thanh đống ủng hộ chi hội là: 2000.,kč

Anh Nguyễn Văn Tình đóng ủng hội chi hội là: 1500.,kč

Tạm tính quý 3 năm 2012 có được là: 35780+4000+1000+2000+1500=44280.,kč

...........................................................................................................

Thăm và mừng con anh Vĩnh và cháu Hương là 2000,kč

Tổng Quỹ 3 còn lại là:44280-2000=42280,kč

...........................................................................................................

Chi teets Trung thu ngày 28.9.2012

Toản mua rượu" 800,kč

Đạt mua banh kẹo:700,kč

Sơn mua gà:600,kč

Vĩnh mua quà :1180,kč

Điềm mua bánh trung thu:1040,kč

Điềm in giấy khen 195,kč

Điềm in phông :1300,kč

Điềm mua  dê:1100+120+110=1330,kč

Anh Chiến mua túi đựng quà : 100,kc

Chi tiền quán anh chị Hồng Hiểu hết là 14200-5000-600, của anh Vĩnh còn lại là:8600.,kč

Điềm thu lệ phí quỹ phường vòng bẩy là: 4000,kč

Điềm thu tiền gửi tặng của hội đồng hương Kiên Lao:2000,kč

Điềm thu tiền gửi tặng của chi hội người Việt Nam tỉnh Liberec là 100,EU= 2500.kč

Tổng quỹ còn lại là: 42280+4000+2000+2500-800-700-600-1180-1040-195-1300-1330-8600-100= 34935,kč

................................................................................................................

Ngày 30.9.2012 Điềm chi tặng chi hội người Việt Nam tỉnh Liberec :3000,kč

Tổng quỹ hội tính đến hết tháng 9 của quý 3 còn lại là: 34935-3000=31935,kč.

...................................................................................................................................................................................................

Quý 4

4.11.2012 Mừng gia đình anh hiền 1000.kc

...................................................................................................................

DANH SÁCH ỦNG HỘ QUỸ NGÀY 2.12.2012

MAI XUÂN MỊCH; 2000,kc   PHẠM TUẤN  ĐẠT; 1000,kc . ĐỖ ĐÌNH CHIẾN ; 2000,kc  . VŨ DUY HIỀN ; 2000,kc    .NGUYỄN NGỌC HÒA:2000,kc

BÙI NGỌC SƠN; 2000,kc    LÊ VĂN ĐIỀM ; 2000,kc            BÙI HẢI ĐƯỜNG  ; 2000, kc . VŨ DUY THANH  ;  1000, kc  

                                                                       TỔNG CỘNG ỦNG HỘ LÀ; 16000,kc

....................................................................................................................

thu tiền quỹ phường ngày 2.12.2012 là 4000,kc

Quỹ tạm tính đến ngày 2.12.2012  còn có là: 31935-1000+16000+4000=50935,kc

................................................................................

+Anh Triển trả tiền vay từ quỹ hội là :5000,kc

 -Đón góp quỹ cộng đồng người Việt Nam tỉnh Liberec là 10000,kc

 -Đóng góp quỹ trung ương Hội đồng hương Nam Định ngày 25.12.2012 là :2000,kc

-Đóng góp quỹ tấm lòng vàng chi hội người Việt Nam Ceska Lipa là 2000,kc

-mua hoa tặng chi hội người Việt Nam tại Céska Lipa là 800,kc

-Đóng góp quỹ tấm lòng vàng cho chi hội đồng hương Kiên Lao là: 2000,kc

-Mua hoa tặng hội đồng hương Kiên Lao là :800,kc

Quỹ hội tạm tính đến ngày 30.12.2012 còn lại là>50935+5000-10000-2000-2000-800-2000-800=38335,kc

................................................................................................................................................................................................