TÀI CHÍNH HỘI NĂM 2013

04.02.2013 10:58

QŨY HỘI CỦA NĂM 2012 LÀ: 38335,.

Chi-Ngày 25.1.2013 thăm cháu Đạt+ Liên sinh con là 1000.

Thu-Toản+ Yên ủng hộ quỹ : 2000,

Thu- Triển + Hồng ủng hộ quỹ : 2000.

Thu-2 phần trăm tiền quỹ phường :4000.

.........................................................................................

QŨI HỘI TẠM TÍNH ĐẾN NGÀY 4.2.2013 CÓ LÀ: 38335-1000+2000+2000+4000=45335.

.........................................................................................

-Mừng con anh Đường đầy năm là : 1000.,

-Mừng chi hội cộng đồng Decin là: 2000,.

-Mừng hội phụ nữ tỉnh Liberec là 2000.,

QŨY HỘI TẠM TÍNH ĐẾN 30.3.2013- CÒN LẠI LÀ:45335-1000-2000-2000=40335.,

.......................................................................................................................

7.4.2013 THU LỆ PHÍ TRUNG ƯƠNG HỘI

BÙI NGỌC LANG: 1500.          LÊ VĂN ĐIỀM : 1500.       VŨ MINH ĐỨC : 1500.      ĐỖ ĐÌNH CHIẾN : 1500.     NGUYỄN VĂN TÌNH :1500.

ĐINH QUANG TRIỂN :1500     BÙI QUANG VĨNH :1500.   PHAM TUẤN ĐẠT: 1500.    VŨ DUY HIỀN :1500. VŨ DUY THANH: 1500. MAI XUÂN MỊCH:1500.

LÊ VĂN TOẢN: 1500.

tỔNG CỘNG LÀ: 18000. 

ĐỂ LẠI CHO QUỸ HỘI 30 phần trăm từ 18000 sẽ có là 5400.,

..........................................................................................................................

QUỸ HỘI THÁNG 5

Ngày 27.04.2013 chi tại quán nhà anh chị Hồng Hiểu tổng cộng là 16000.,kc

Anh Sơn mua dê là 1600.,kc

Quỹ hội tạm tinh đến ngày 28.4 còn lại là: 40335-16000-1600=22735.,kc

......................................................................................................................

THAY MẶT BÀ CON CHI HỘI ĐỒNG HƯƠNG ĐẶC BIỆT CẢM ƠN GIA ĐÌNH CÁC ANH :

   -Anh ĐỖ ĐÌNH CHIẾN và gia đình  ĐÃ ỦNG HỘ XÔI

   -Anh ĐINH QUANG TRIỂN và gia đình ỦNG HỘ QUÝT, RƯỢU VÀ NƯỚC NGỌT

........................................................................................................................................

Ngày 5.5.2013 Quỹ phường lần 2

-Thu tiền 1 phần trăm từ quỹ phường =2000.kc

-Chi tại quán anh chị Hồng Hiểu=6200.kc

-Anh Chiến mua thêm rau=250.kc

Tổng quỹ tạm tính đến ngày 5.5.2013 là: 22735.kc+2000.kc-6200.kc-250.kc=18285.kc

.........................................................................................................................................

ngày 18.5 đưa anh Hiền tiền tiến cúng chùa Thiên Ân là: 2000.kc

.......................................

NGÀY QUỐC TẾ THIẾU NHI

CH-Céska Lipa : 3000.kc                                                           Hân+Chí+Hải :3000.kc

CH-CD -Liberec :3000.kc                                                           Yến Khánh    :2000.kc

CH-CD-Decin  :2000.kc                                                             AC-Thể Thu   :1000.kc

CH-DH-Kiên Lao: 2000.kc 

TỔNG CỘNG TIỀN MỪNG     : 16000.kc

                                 ..................................................

CHI: 

      Điềm mua kẹo: 367.kc

      Điềm mua sách bút: 873.kc

      Điềm mua nhựa và in: 197.kc

      Sơn mua vino     : 950.kc

      Tiền quán anh chị Thể Thu : 18000.kc

      Tiền Quán Anh chị Hồng Hiểu: 8400.kc

TỔNG CHI=28787.KC

                             ..............................................................................

ĐỐNG GÓP CÁC GIA ĐÌNH HỘI VIÊN.

   GD-Lê Văn Điềm :1000.kc                                                        GD- Nguyễn Ngọc Hòa: 700.kc

   GĐ-Bùi Hải Đường+Hà : 1200.kc                                               GĐ-Bùi Ngọc Sơn : 2400.kc

   GĐ-Đinh Quang Triển+Hồng: 1800.kc                                        GĐ- Lê Xuân Toản+Yến : 2000.kc

   GĐ-Mai Xuân Mich : 1800.kc                                                     GĐ- Vũ Duy Hiền+Tâm: 2500.kc

   GĐ-Phạm Tuấn Đạt+Liên: 1200.kc                                            GĐ- Bùi Quang Vĩnh +Hường:1200.kc

   GĐ-Nguyễn Văn Tình:                                                               GĐ-Vũ Duy Thanh +Hương:1600.,kc

   GĐ-Đỗ Đình Chiến+Hoa:2400.kc

                                                                                Tổng thu:19800.kc

                                 ...............................................................................

QUỸ HỘI TẠM TÍNH ĐẾN NGÀY 26.5.2013 SẼ LÀ:18285-2000+19800+16000-28787=23298.kc

............................................................................................................................................................................................

   -Anh Chiến chi hội Decin là: 2000,kc

   -Anh Chiến mua rượu tăng đoàn ca nhạc :540.kc

   +Diềm thu quỹ phường lần 2 là 2000.kc

                                ......................................................................................

Quỹ hội tạm tính đến ngày 15.7.2013 còn lại là: 23298-2000-540+2000=22758.kc

+Điềm thu quỹ phường lần 3 ngày 25.8 của anh Triển là:2000.kc

+Điềm trả anh Hiền dự ngày tết Trung thu của cộng đồng Ceska lipa là:2000

Quỹ tạm tính đến ngày 15.9 còn lại là: 22758+2000-2000=22758.KC

.........................................................................................................................................................................................

Điềm thu quỹ phường lần 4 của anh Điềm là:2000.kc

30 phần trăm từ quỹ trung ương hội là 5400.kc 

-Điềm tặng hội đồng hương kiên Lao là :2000.kc

-Điềm gửi mua hoa là : 1000.kc

-Điềm tặng cộng đồng Liberec là 2000.kc

Tổng quỹ hội còn lại là: 22758+2000+5400-2000-1000-2000=25158.kc

TỔNG QUỸ HỘI ĐƯỢC TÍNH ĐẾN NGÀY 31.12.2013 CÒN LÀ: 25158.KC

..............................................................................................................................................................................................