Tình cờ

13.04.2012 08:49

                            Tình cờ

               Xanh trong sóng gợn vu vơ
          Ngắm cô em tắm bên bờ Hương Giang
              Trắng ngần…, tóc xõa che ngang
          Hoa nào sánh nổi…ngỡ ngàng sắc giăng !

               Anh xin lỗi chỉ lần này
          Tình cờ gặp được “vận may“ thôi mà

 

                                                 Huế - 2005

                                                    Chè đắng