tết

26.01.2012 21:12

 

                        Tết buồn!

Tết này con lại vắng nhà.

Biết là như thế , mẹ bà ngóng trông

Xuân về con nhớ, mẹ mong.

Đào mai thắm nở ngõ không ai về.

Phương xa trĩu nặng hồn quê.

Xuân về lệ đổ não lề ai hay.

Bao năm vất vả đêm ngày.

Chỉ mong xuân đến xum vầy mẹ con.

Thương con trăm nỗi héo mòn mẹ tôi.

Xuân về thương nắm mẹ ơi.

Phương xa đón tế lẻ loi một mình.

Xuân về phố xá lặng thinh.

Giao thừa nâng cốc tự mình chúc ta.

Xuân về chẳng mứt chẳng quà.

Một mình đón tết nhạt nhòa lệ rơi.

Xuân về lòng ruật rối bời.

Thế gian ai hiểu lòng người xa quê.

                                           Liberec ngày 1.1năm 2012

                                                                                                                            Lê Thành Thiện