THÔNG BÁO MỚI

05.12.2011 08:37

Thưa các quý đồng hương Nam Định khu vực tỉnh Liberec. Vừa qua tại địa bàn thành phố Liberec có một công dân Việt Nam Trần Minh Dân qua đời đột ngột. Anh em chúng tôi hội ý nhanh mà không gọi , hay xin ý kiến của các quý đồng hương mà tự quyết định đóng góp 1000 vào tấm lòng hảo tâm. Vậy tôi cũng thông báo cho các quý đồng hương được biết.

Liberec ngày 5 tháng 12 năm 2011

Lê Văn Điềm.