THÔNG BÁO!

14.11.2011 14:55

THÔNG BÁO! NGÀY 27 THÁNG 11 NĂM 2011 CHI HỘI ĐỒNG HƯƠNG NAM ĐỊNH HỌP MẶT TẠI NHÀ ANH BÙI HẢI ĐƯỜNG. VÀO LÚC 17 GIỜ TẠI

     JARMILINA STEZKA 214 STARÉ SPLAVY DOKSY

 

CÁC GIA ĐÌNH ĐỒNG HƯƠNG NAM ĐỊNH KHU VỰC TỈNH LIBEREC, NHỮNG AI BIẾT ĐƯỢC THÔNG TIN NÀY THÔNG BÁO CHO CÁC THÀNH VIÊN KHÁC ĐƯỢC BIẾT.

THAY MẶT GIA ĐÌNH ANH BÙI HẢI ĐƯỜNG CHÂN THÀNH CẢM ƠN....