THÔNG BÁO!

18.12.2011 09:47

HỘI ĐỒNG HƯƠNG NAM ĐỊNH TẠI CỘNG HÒA SÉC TỔ CHỨC GIAO LƯU GẶP MẶT TẠI NHÀ HÀNG ĐÔNG ĐÔ VÀO:

13 giờ 30 phút ngày 27 tháng 12 năm 2011 .

VẬY KÍNH MONG CÁC QUÝ ĐỒNG HƯƠNG NAM ĐỊNH KHU VỰC TỈNH LIBEREC BÁO QUÂN SỐ THAM GIA ĐỂ CÒN KỊP BÁO VỚI TRUNG ƯƠNG HỘI .

AI THAM GIA XIN ĐĂNG KÝ TRỰC TIẾP VỚI ÔNG: ĐỖ ĐÌNH CHIẾN, MAI XUÂN MỊCH, LÊ VĂN ĐIỀM, QUA CÁC SỐ ĐIỆN THOẠI TRONG GIA ĐÌNH THÀNH VIÊN, HOẶC GỬI EMAIL:namdinhchili@seznam.cz

Liberec 18.12.2011

Lê Văn Điềm