THÔNG BÁO!

05.05.2014 09:57

 CHI HỘI ĐỒNG HƯƠNG NAM ĐINH TỈNH LIBEREC TỔ CHỨC KỶ NIỆM NGÀY QUỐC TẾ THIẾU NHI

Vào 18 giờ , ngày 31.05.2014

Tại: LIDOVÉ SADY 425/1-LIBEREC 1

www.namdinhchili.webnode.cz  Email: namdinhchili@seznam.cz

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Để tạo điều kiện thuận lợi cho ngày vui được đầy đủ và trọn vẹn! Ban tổ chức hội đồng hương Nam Định kính mong các qúy vị cho biết trước số lượng khách tham gia.

Thay mặt ban chấp hành Hội đồng hương Nam Định xin chân thành cảm ơn!

Lê Văn Điềm : Tel: 725637886