TIN BUỒN!

21.01.2014 13:26

BAN CHẤP HÀNH CHI HỘI ĐỒNG HƯƠNG NAM ĐỊNH TỈNH LIBEREC VÔ CÙNG THƯƠNG TIẾC BÁO TIN

Ông: Đỗ  Xuân Thành 

Quê Quán: Xóm 8-xã: Xuân Kiên- huyện: Xuân Trường- tỉnh: Nam Định

Đã tạ thế hồi: 10 giờ ,ngày 31 tháng 05năm 2016 (dương lich).

Tang lễ được tổ chức tại quê nhà vào hồi: 8 giờ sáng ngày 03. tháng 06 năm 2016

Gia quyến: 

Con gái: ĐỖ THỊ KIM HOA.

Con rể: ĐỖ ĐÌNH CHIẾN

Cháu:  ĐỖ THỊ CẨM TÚ.

Cháu: ĐỖ ĐÌNH TUẤN.

Cháu: ĐỖ TÚ MINH>