TIN BUỒN

24.06.2014 13:20

CHI HỘI ĐỒNG HƯƠNG NAM ĐỊNH TỈNH LIBEREC

VÔ CÙNG THƯƠNG TIẾC BÁO TIN:

ÔNG: VŨ DUY HOAN-trú tại: đường  LÊ HỒNG PHONG –ngõ 169- thành phố  NAM ĐỊNH.

Thân sinh ra Anh: Vũ Duy Tuấn, anh: Vũ Duy Hiền (phó chủ tịch chi hội đồng hương Nam Định tỉnh Liberec), anh: Vũ Duy Hậu, Anh: Vũ Duy Thanh

Đã từ trần tại quê nhà ngày 23.6.2014. Hưởng thọ 86 tuổi.

Liberec ngày 23.6.2014

                                                                                                        Lê Văn Điềm