TIN BUỒN

27.12.2014 22:33

CHI HỘI ĐỒNG HƯƠNG NAM ĐỊNH TỈNH LIBEREC VÔ CÙNG THƯƠNG TIẾC BÁO TIN 

Ông Bùi Việt Bắc sinh năm 1933 mất ngày 25/12/2014 

Thường trú tại : Xóm 7 xã Xuân Tiến- huyện Xuân Trường-tỉnh Nam Định

Thân sinh ra:

anh: Bùi Duy Khánh

Anh: Bùi Hải Đường , 

Anh:Bùi Xuân Phương

Con dâu :Đỗ thi Yến ,

Trần thị Việt Hà 

Đinh thị Thuý

                                                                                Liberec ngày 27.12.2014