TIN BUỒN

12.05.2015 10:30

CHI HỘI ĐỒNG HƯƠNG NAM ĐỊNH TỈNH LIBEREC VÔ CÙNG THƯƠNG TIẾC BÁO TIN !

 

ÔNG: LÊ XUÂN TAM sinh ngày: 24.08.1944 mất ngày: 28.04.2015 tại xóm 5 - xã PHÚC THỌ - huyện .NGHI LỘC tỉnh NGHỆ AN

Thân sinh ra anh: LÊ XUÂN TOẢN là thành viên của chi hội đồng hương NAM ĐỊNH tỉnh LIBEREC

LIBEREC ngày 11.05.2015
 
Phó chủ tịch chi Hội
LÊ VĂN ĐIỀM