VÀO HẠ

VÀO HẠ

CHI HỘI ĐỒNG HƯƠNG NAM ĐỊNH TỈNH LIBEREC CÙNG ĐOÀN CA MÚA NGHỆ THUẬT HOA MAI GỬI TỚI CÁC BẠN MỘT ĐÊN ĐẠI NHẠC HỘI NHÂN DỊP NGÀY QUỐC TẾ THIẾU NHI 1.6.2012

Thời gian: 20 giờ 30 ngày 1.6.2012.

Địa điểm: KOLOSEUM- GELERÁL SVOBODY 83- LIBEREC 13