THÔNG TIN TRUNG ƯƠNG HỘI

VÀO HẠ

CHI HỘI ĐỒNG HƯƠNG NAM ĐỊNH TỈNH LIBEREC CÙNG ĐOÀN CA MÚA NGHỆ THUẬT HOA MAI GỬI TỚI CÁC BẠN MỘT ĐÊN ĐẠI NHẠC HỘI NHÂN DỊP NGÀY QUỐC TẾ THIẾU NHI 1.6.2012 Thời gian: 20 giờ 30 ngày 1.6.2012. Địa điểm: KOLOSEUM- GELERÁL SVOBODY 83- LIBEREC 13   

ĐÓNG QUỸ HỘI NĂM 2012

ĐÓNG CHO QUỸ TRUNG ƯƠNG HỘI ĐỒNG HƯƠNG NAM ĐỊNH NĂM 2012 ĐÓNG QUỸ HỘI NĐ.docx (482,8 kB)