GHÉT

23.06.2011 11:19

 

GHÉT

Con gái nói ghét là thương

 Nói mưa là nắng khó lường lắm đa

Giận thì nói ghét người ta

Để xa rồi nhớ ậm à... anh ơi

Buồn thì ghét kiểu...trời ơi

Sunsilk bắt chước buông lời ghét anh

Vậy mà xa cách chẵng đành

"Biết vậy chẳng nói ghét anh cho rồi" ! :P

Vui thì nghĩ chuyện thành đôi

Đến khi nổi nóng ...thôi rồi Lượm ơi.

Đừng hòng nghĩ chuyện mong lơi

"Cấm vận" phải biết hết lời phân bua!

Con gái sao quá chanh chua