GHÉT

23.06.2011 11:20

 

GHÉT

Ghét anh như ghét ớt cay

Nhỡ ăn một tí li mụn đầy

Ghét anh như ghét bánh dầy

Dai như áo rách nên hàm em rơi

Ghét anh như ghét đi bơi

Bao nhiêu cặp mắt lao đao liếc mình

Ghét anh như đạp trúng sình

Quần dơ guốc ướt mẹ mình mắng cho

Ghét anh như lúc bị ho

Khan ôi cổ họng thuốc tây lẫn tàu

Ghét anh như chiếc aó nhàu

Ủi đi ủi lai vẫn cứ là nhăn