THÔNG BÁO!

08.07.2011 11:46

KÍNH MỜI BÀ CON ANH EM HỌ HÀNG RÂU RỂ ĐỒNG HƯƠNG NAM ĐỊNH KHU VỰC TỈNH LIBEREC VỀ DỰ BUỔI GẶP MẶT ĐỒNG HƯƠNG NAM ĐỊNH. TẠI QUÁN : HANOI BISTRO  Jezdecká 50 Moskevská 22- Liberec VÀO 18 GIỜ NGÀY 10-7-2011.

CHÂN THÀNH CẢM ƠN

THAY MẶT BAN CHẤP HÀNH LÂM THỜI CHI HỘI ĐỒNG HƯƠNG TỈNH LIBEREC

LÊ VĂN ĐIỀM