THÔNG BÁO!

05.09.2011 08:22

THAY MẶT BAN CHẤP HÀNH CHI HỘI ĐỒNG HƯƠNG NAM ĐỊNH TỈNH LIBEREC XIN THÔNG BÁO!

  ANH: ĐINH QUANG TRIỂN VÌ CHỖ BÁN HÀNG NÊN ĐÃ RÚT KHỎI QUỸ PHƯỜNG. THAY VÀO ĐÓ LÀ ANH: BÙI NGỌC LANG" TỨC SƠN HƯƠNG"

AI CÓ THẮC MẮC GÌ XIN GẶP BAN CHẤP HÀNH.

 NGÀY 2/10/2011 HỘI HỌP BAN CHẤP HÀNH VÀ QUỸ PHƯỜNG LẦN 2. VẬY MONG CÁC THÀNH VIÊN CÓ MẶT VÀO 19 GIỜ TẠI NHÀ ANH CHIẾN VÀ ANH MỊCH. KHI ĐI MANG THEO TIỀN.

 CHÚNG TÔI DỰ ĐỊNH MỘT QUỸ PHƯỜNG NHỎ CHO CÁC THÀNH VIÊN VÀ CÁC CON EM CỦA CÁC THÀNH VIÊN BAN CHẤP HÀNH. VỚI MỨC ĐÓNG LÀ 10000 KC. 2 THÁNG ĐÓNG MỘT LẦN, ĐÓNG CÙNG VÀ LIÊN HOAN CÙNG VỚI QUỸ PHƯỜNG MỘT. VẬY THÀNH VIÊN NÀO HAY CON EM THÀNH VIÊN NÀO MUỐN THAM GIA XIN LIÊN HỆ VỚI CHỦ TỊCH CHI HỘI ANH: ĐỖ ĐÌNH CHIẾN . QUỸ NHỎ NẾU CÓ THỂ THÌ MỜI CÁC THÀNH VIÊN MỚI CÙNG VỀ HỌP TẠI NHÀ ANH CHIẾN VÀO NGÀY 2/10/2011

LIBEREC NGÀY 6/9/2011

LÊ VĂN ĐIỀM