Thông báo

03.12.2012 14:50

Vừa qua cuộc họp chi hội đồng hương Nam Định tỉnh Liberec đã diễn ra thật là sôi nổi, tỏ rõ tình đoàn kết. Thật là hiếm hoi khi tất cả mọi người đều có những lời phát biểu, những suy nghĩ giống nhau vì tình đoàn kết cộng đồng. Khi anh Đỗ Đình Chiến-chủ tịch đưa vấn đề: Chuyển nhượng Nail Soup tết cho cộng đồng người Việt Nam tỉnh Liberec. Thực ra không phải vấn đề quá to tát, mà chi hội đồng hương Nam Định tỉnh Liberec đã từng thành công tốt đẹp rồi. Sự chuyển nhược này nhằm gắn bó tình đoàn kết trong cộng đồng người Việt nơi đây , cói cộng đồng đồng cũng là sân chơi chung của cả chi hội đồng hương Nam Định tỉnh Liberec. Hơn thế nữa! Tất cả các thành viên đều nhất tri tặng lại cho chi hội người Việt Nam tỉnh Liberec với khoản tiền là : 10000.kc.

Liberec ngày 3.12.2012

Lê Văn Điềm