thông tin moi

21.12.2016 08:22

CHI HỘI ĐỒNG HƯƠNG NAM ĐỊNH

 TỈNH LIBEREC

 

GIẤY MỜI.

 

Kính Mời ông: TOÀN THỂ BÀ CON HỘI ĐỒNG HƯƠNG NAM ĐỊNH

 

ĐẾN DỰ BUỔI GẶP MẶT CUÔI NĂM  CÙNG CHI HỘI ĐỒNG HƯƠNG NAM ĐINH TỈNH LIBEREC

 

Vào 18 giờ , ngày 25.12.2016

Tại quán  NAKLADNI  476/3 JERAB LIBEREC 1

;ĐỐI DIỆN NHÀ GA TÀU LIBEREC.

 

                                                                                                     Rất hân hạnh được đón tiếp

          

                                                                                                Chủ tịch                                

                                                                                                 Đỗ Đình Chiến