CHÀO ĐÓN CÁC BẠN GHÉ THĂM TRANG WEB CỦA CHÚNG TÔI...

 

TRANG WEB RIÊNG CỦA CHI HỘI ĐỒNG HƯƠNG NAM ĐỊNH TẠI THÀNH PHỐ LIBEREC, SẼ LUÔN ĐĂNG TẢI NHỮNG THÔNG TIN MỚI CỦA CHI HỘI, TRUNG ƯƠNG HỘI, TẠI SÉC, NHỮNG TIN TỨC TRONG NƯỚC VÀ TRÊN THẾ GIỚI....